За нас

ИСТОРИЯ

Историята на Синтал Груп започва с нашата първа компания - MD’E, която е основана през 2001 година в Кастeлнуово Вомано, Централна Италия и през последните 16 години се занимава с производството на хранителни добавки. В този период, нашият екип вложи значителни усилия в разработвaнето нa производствени технологии с цел да задоволим нуждите на пазара и очакванията на клиентите ни. Компанията отделя и особено внимание в разработването на все повече иновативни продукти от чисто технологична гледна точка, следвайки всички законови изисквания на Италианскитe и Европейски регламенти. През годините, и в зависимост от растящото пазарно търсене разбрахме, че е належащо да разширим производствените бази създавайки три други компании - PNK Farmaceutici, Синтал Диететикс и GUMD’E. Заедно, четирите компании представляват холдинга Синтал Груп, който ни позволява да разделим видовете продукции според техните количествени и качествени характеристики, както и според закупуването и складирането на нужните суровини. Всичко това предлага на клиентите ни максимална гъвкавост и производство на желаното количество от желаният продукт в най - кратки срокове.

През 2011 година отворихме нашият първи международен клон в България – Синтал Гуп Интернешънъл, посредством който към момента разпространяваме висококачествени хранителни добавки.

Някои от най – големите клиенти на нашият холдинг са:

MORGAN, MERCK, ORKLA HEALTH, PHARMAMONT, FARMADERMA, ERBA VITA, UNIQA PHARMA, PHARMALUX, ABI PHARMACEUTICI, NUTRACEUTICA, BIEMME PHARMA, COSVAL, MEDIWHITE, NATURAL CARE, PHARMAPLANT, CA. DI. GROUP, PETER ITALIA, EOS PHARMA, CLEAN CONSULT INTERNATIONAL, MINNELEA DIETETICI, OFFICINA FARMACEUTICA, FIORENTINA, PHARMA ROMA, BIOGROUP, GERLINE, HOMEOSYN ITALIA, NUTRIFARM, BELEAF L.I. BIOGROUP, HERBAFARMA, PHARMAGUIDA, GELCO, ITALFARMACIA, LA FARMOCHIMICA ITALIANA Srl, I.BIR.N.SRL, TOP FARMA, FITOPROJECT Sas, GISOMA, O.T.I. ITALIA, DERMATIKA, MINPHARMA, LEADER NATURAL PHARMA, SIAR PHARMA И ДР.

РАЗВИТИЕ

Произлизащa от опита в сферата на пробиотиците, нашата компания и MD’E в часност се нареждат сред най динамичните компании в производството на хранителни добавки в Италия. С цел да ce отговори на нарастващите изисквания в хранителната индустрия и пазара, който предлага все по-иновативни продукти, за нас бе необходимо да се приложи концепцията nа “applied research” - научнитe изследвания за Синтал Груп в действителност сa ключът, който позволява преминаването от ноу-хау към технологичен прогрес. Ръководството на компанията винаги е вярвал във важността на научните изследвания, които ни позволяват да откриваме и комерсиализираме иновативни продукти. Поради тези причини, през последните години, успяхме да изградим различни сътрудничествa с водещи италиански и международни университети, които са в състояние да подкрепят работата нa компанията ни и нейната научна достоверност.

Cлед последните промени в закона, ние създадохме няколко изследователски звена с голямо значение (микробиология, аналитична и фармацевтична химия, клинична фармакология). Тези изследователски лаборатории са важен ресурс за нашата компания и имат за цел да подкрепят производствения сектор чрез: тестове за формулиране на нови продукти, тестване на стабилността на готовата продукция (ако и когато е необходимо) и други изследователски тестове (осъществени и компенсирани от университета, когато е необходимо).

Пазарът на хранителни добавки постоянно се развива и разширява. Секторът изисква постоянни инвестиции и имплементиране на нови суровини. Компанията ни приема новите изисквания и постоянно инвестира в нови производствени механизми – различни дозировки, нови системи за пакетиране, проучване и разработване на нови съставки и функционални продукти. За да отговорим на нуждите на клиентите си, и да оптимизираме нашите услуги, в момента Синтал Груп отваря нови производствени звена, като компанията GUMD’E, която предлага иновативните за пазара хранителни добавки под формата на дъвки. За нас всеки партньор е добър партньор. Компанията ни е отворена за нови бизнес сътрудничества.

ПРОИЗВОДСТВО

Нашият производствен капацитет е разположен на площ от 5000 м2. В момента оперираме в рамките на три собствени производствени бази, които използваме за:

Прозводство на хранителни добавки под формата на таблетки, капсули, сашета; на нестерилни течни формулировки (орални капки и сиропи); Био ферментиране; Лиофилизация; Извличане и обогатяване на сравнителни фармакологични маркери.

СУРОВИНИ

Всички суровини са подбрани и контролирани преди производството, от гледна точка на микробиологичните и аналитични стандарти и се съхраняват в складови или хладилни помещения, спрямо спецификациите описани в сертификатите, с които са придружени и спрямо принципа “first in – first out”. Основните видове суровини,които се използват са:

  • Титрувани изсушени и течниекстракти от растителен произход
  • Витамини и Минерали
  • Амино киселини
  • ПробиотициЛактоферин и млечни протеини
  • Различни помощни вещества: (подсладители, оцветяващи агенти, консерванти, емулгатори, овкусители, масла).

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА

Компанията е оборудвана със система за качество GMP, която е валидна за цялата производствена верига, като подсигурява безопасността и високото качество на продуктите и всяка година се актуализира и въвежда от самостоятелно обособена група и със съдействие на външни консултанти. Персоналът, който се занимава с производствените процеси е с подходящото образование и обучен така, че всеки екип да може да покрие всички оперативни нужди. В лабораториите работят само висококвалифицирани кадри и се състои от приблизително 54 човека, от които 92% са жени.

Сертификати на производителя